Iv Stehli (CZ): Drya’h

Výstava

čtvrtek 5. října 2017 21:00


Výstava je ukázkou z připravovaného post-apo psychologického komiksu. Díky rozměru stránek, perokresebné technice, množství zenového „čárkování“ ploch a rozsahu děje se autorka zavázala k celoživotní práci. Z literárního scénáře navíc zřejmě vznikne kniha.

První díl trilogie, pojmenovaný Drya’h, vzniká od roku 2014. Díky rozměru stránek, perokresebné technice, velkému množství zenového „čárkování“ ploch, rozsahu děje a nekonečných studií se autorka zavázala k celoživotní práci. Na festival KOMA byly z komiksu vybrány jen některé jeho výňatky. Před samotnou kresbou vznikl literární scénář, který v současnosti autorka rozepisuje do beletristické formy. Je tedy možné, že před dokončením komiksu vznikne kniha. Děj není možné příliš rozepisovat, neboť by mohlo dojít k prozrazení pointy. Žánrově se jedná o komiks sci-fi, post-apokaliptický, psychologický.

"Nad planetou se protrhla mračna. Žhnoucí čára osvětlila oblohu a za ohlušujícího zadunění se přiblížila k povrchu. Drya’h vzhlédla k obloze, avšak světlo bylo natolik silné, že si musela prsty překrýt oči. Objekt byl už těsně nad zemí, a tak se raději posadila, aby snížila odpor přicházející tlakové vlně. Na několik vteřin ji zcela oslepil silný záblesk a oblohu zakryla hustá vrstva kouře. Když přišla k místu dopadu, podivila se, jak obrovský kráter se na planině vytvořil. Čekala, že vzhledem k jeho velikosti, tam uvidí i obrovský objekt. Ale nic tam nebylo. Opatrně tedy sestoupila do kráteru a vydala se směrem k jeho středu. Půda byla rozpraskaná, sálalo z ní horko, a na některých místech se jemné třpytila – písek, jež obsahovala, se proměnil v drobné kousky ostrého skla. Procházela černým gradientem, vedeným kruhovitě ze všech stran ke středovému bod kráteru, ale místo čekaného obra - který by takto mohutný kráter mohl vytvořit - tam ležela jen malá obyčejná papírová krabička."