Matt Boyce (GB): Zvuk a zrak

Výstava

pátek 6. října 2017 20:30


“Chtěl jsem vytvořit komiks o tom, jak jsem objevil hudbu a o mém vztahu ke zvuku.”
Matt Boyce vyrostl v rodině s neslyšícími rodiči, a tak jeho cesta k hudbě vedla celkem odlišným směrem, než pro většinu lidí. Poslech a objevování muziky probíhalo nepřímočaře, protože společně se sestrou k ní měli od začátku omezený přístup. Autor považuje zrání k vlastnímu vkusu za samostatné dobrodružství, jelikož neměl rodiče, kteří by mu mohli něco předat či by se vůči nim mohl vymezit.
Užívání němé formy komiksu k reprezentaci hudby považuje Matt Boyce za zajímavou výzvu, především pak to, že jej lze použít k vizualizaci zvuku. Konečné vyznění pak záleží už na čtenářově interpretaci.
Matt Boyce je komiksový kreslíř, ilustrátor a učitel v Londýně. Jeho díla publikovala řada fanzinů a antologií, má však za sebou i samostatné publikace. Pracoval a vytvářel workshopy animace a komiksu pro děti, dospělé a neslyšící v rámci různých center, jako např. Southbank Centre (VB), Helsinky Comics Centre (FIN), City Lit (VB) či The British Library (VB). Ve Finsku se navíc účastnil měsíčního pobytu v rámci programu CUNE: Comics Artist in Residence a byl hostem na festivalu Helsinki Comics Festival, kde uspořádal workshop o využívání komiksu ve vzdělávání.