Tonto Comics (AT)

Prezentace

čtvrtek 5. října 2017 22:00


Nakladatelství Tonto vystaví soubor děl, v nichž jednotlivé prvky kompozice pochází z různých oblastí hudby a splývají do vrstev textu a kresby. Prezentovány budou také dvě nové knihy - Das Was Bleibt (Co zbývá) a Genug ist Genug (Dost znamená dost).